Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.rest_api_register_rewrites ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
rest_api_register_rewrites ( Brak parametrów )
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Adds REST rewrite rules.Źródło

function rest_api_register_rewrites() {
	global $wp_rewrite;

	add_rewrite_rule( '^' . rest_get_url_prefix() . '/?$', 'index.php?rest_route=/', 'top' );
	add_rewrite_rule( '^' . rest_get_url_prefix() . '/(.*)?', 'index.php?rest_route=/$matches[1]', 'top' );
	add_rewrite_rule( '^' . $wp_rewrite->index . '/' . rest_get_url_prefix() . '/?$', 'index.php?rest_route=/', 'top' );
	add_rewrite_rule( '^' . $wp_rewrite->index . '/' . rest_get_url_prefix() . '/(.*)?', 'index.php?rest_route=/$matches[1]', 'top' );
}