Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów._wp_register_meta_args_whitelist ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
_wp_register_meta_args_whitelist ( $args, $default_args )
Dostęp:
  • private
Parametry: (2)
  • (array) $args Arguments from `register_meta()`.
    Wymagane: Tak
  • (array) $default_args Default arguments for `register_meta()`.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array) Filtered arguments.
Zdefiniowane na:
Codex:

Filter out `register_meta()` args based on a whitelist.

register_meta() args may change over time, so requiring the whitelist to be explicitly turned off is a warranty seal of sorts.Źródło

function _wp_register_meta_args_whitelist( $args, $default_args ) {
	return array_intersect_key( $args, $default_args );
}