Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.



embed_head ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'embed_head' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Prints scripts or data in the embed template <head> tag.





Źródło

do_action( 'embed_head' );