Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.embed_thumbnail_id ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'embed_thumbnail_id', $thumbnail_id )
Parametry:
  • (int) $thumbnail_id Attachment ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the thumbnail image ID for use in the embed template.

Źródło

$thumbnail_id = apply_filters( 'embed_thumbnail_id', $thumbnail_id );