Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_post_thumbnail_url ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
the_post_thumbnail_url ( $size = 'post-thumbnail' )
Parametry:
  • (string|array) $size Optional. Image size to use. Accepts any valid image size, or an array of width and height values in pixels (in that order). Default 'post-thumbnail'.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: 'post-thumbnail'
Zdefiniowane na:
Codex:

Display the post thumbnail URL.Źródło

function the_post_thumbnail_url( $size = 'post-thumbnail' ) {
	$url = get_the_post_thumbnail_url( null, $size );
	if ( $url ) {
		echo esc_url( $url );
	}
}