Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_the_post_thumbnail_url ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
get_the_post_thumbnail_url ( $post = null, $size = 'post-thumbnail' )
Parametry: (2)
 • (int|WP_Post) $post Optional. Post ID or WP_Post object. Default is global `$post`.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: null
 • (string|array) $size Optional. Registered image size to retrieve the source for or a flat array of height and width dimensions. Default 'post-thumbnail'.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: 'post-thumbnail'
Powrót:
 • (string|false) Post thumbnail URL or false if no URL is available.
Zdefiniowane na:
Codex:

Return the post thumbnail URL.Źródło

function get_the_post_thumbnail_url( $post = null, $size = 'post-thumbnail' ) {
	$post_thumbnail_id = get_post_thumbnail_id( $post );
	if ( ! $post_thumbnail_id ) {
		return false;
	}
	return wp_get_attachment_image_url( $post_thumbnail_id, $size );
}