Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_post_thumbnail_id ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
get_post_thumbnail_id ( $post = null )
Parametry:
  • (int|WP_Post) $post Optional. Post ID or WP_Post object. Default is global `$post`.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Powrót:
  • (string|int) Post thumbnail ID or empty string.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • 4.4.0

Retrieve post thumbnail ID.Źródło

function get_post_thumbnail_id( $post = null ) {
	$post = get_post( $post );
	if ( ! $post ) {
		return '';
	}
	return get_post_meta( $post->ID, '_thumbnail_id', true );
}