Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.set_post_thumbnail_size ›

Od2.9.0
Przestarzałyn/a
set_post_thumbnail_size ( $width = 0, $height = 0, $crop = false )
Parametry: (3)
 • (int) $width Image width in pixels.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
 • (int) $height Image height in pixels.
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
 • (bool|array) $crop Optional. Whether to crop images to specified width and height or resize. An array can specify positioning of the crop area. Default false.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Zobacz:
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers an image size for the post thumbnail.Źródło

function set_post_thumbnail_size( $width = 0, $height = 0, $crop = false ) {
	add_image_size( 'post-thumbnail', $width, $height, $crop );
}