Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_the_post_thumbnail_caption ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
get_the_post_thumbnail_caption ( $post = null )
Parametry:
  • (int|WP_Post) $post Optional. Post ID or WP_Post object. Default is global `$post`.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Powrót:
  • (string) Post thumbnail caption.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns the post thumbnail caption.Źródło

function get_the_post_thumbnail_caption( $post = null ) {
	$post_thumbnail_id = get_post_thumbnail_id( $post );
	if ( ! $post_thumbnail_id ) {
		return '';
	}

	$caption = wp_get_attachment_caption( $post_thumbnail_id );

	if ( ! $caption ) {
		$caption = '';
	}

	return $caption;
}