Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_post_thumbnail_caption ›

Od4.6.0
Przestarzałyn/a
the_post_thumbnail_caption ( $post = null )
Parametry:
  • (int|WP_Post) $post Optional. Post ID or WP_Post object. Default is global `$post`.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: null
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the post thumbnail caption.Źródło

function the_post_thumbnail_caption( $post = null ) {
	/**
	 * Filters the displayed post thumbnail caption.
	 *
	 * @since 4.6.0
	 *
	 * @param string $caption Caption for the given attachment.
	 */
	echo apply_filters( 'the_post_thumbnail_caption', get_the_post_thumbnail_caption( $post ) );
}