Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.the_post_navigation ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
the_post_navigation ( $args = array() )
Parametry:
  • (array) $args Optional. See get_the_post_navigation() for available arguments. Default empty array.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: array()
Zdefiniowane na:
Codex:

Displays the navigation to next/previous post, when applicable.Źródło

function the_post_navigation( $args = array() ) {
	echo get_the_post_navigation( $args );
}