Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_create_thumbnail ›

Od2.5.0
Przestarzały
apply_filters( 'wp_create_thumbnail', image_resize( $file, $max_side, $max_side )
Zobacz:
  • get_default_post_to_edit()
Powrót:
  • ()
Zdefiniowane na:
Codex:

Gets the default page information to use.

Źródło

return apply_filters( 'wp_create_thumbnail', image_resize( $file, $max_side, $max_side ) );