Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_create_nav_menu ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_create_nav_menu', $_menu['term_id'], $menu_data )
Parametry: (2)
  • (int) $term_id ID of the new menu.
    Wymagane: Tak
  • (array) $menu_data An array of menu data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a navigation menu is successfully created.

Źródło

do_action( 'wp_create_nav_menu', $_menu['term_id'], $menu_data );