Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_nav_menu ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
register_nav_menu ( $location, $description )
Parametry: (2)
  • (string) $location Menu location identifier, like a slug.
    Wymagane: Tak
  • (string) $description Menu location descriptive text.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers a navigation menu location for a theme.Źródło

function register_nav_menu( $location, $description ) {
	register_nav_menus( array( $location => $description ) );
}