Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.get_registered_nav_menus ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
get_registered_nav_menus ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (array) Registered navigation menu locations. If none are registered, an empty array.
Zdefiniowane na:
Codex:

Retrieves all registered navigation menu locations in a theme.Źródło

function get_registered_nav_menus() {
	global $_wp_registered_nav_menus;
	if ( isset( $_wp_registered_nav_menus ) ) {
		return $_wp_registered_nav_menus;
	}
	return array();
}