Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.register_nav_menus ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
register_nav_menus ( $locations = array() )
Parametry:
  • (array) $locations Associative array of menu location identifiers (like a slug) and descriptive text.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: array()
Zdefiniowane na:
Codex:

Registers navigation menu locations for a theme.Źródło

function register_nav_menus( $locations = array() ) {
	global $_wp_registered_nav_menus;

	add_theme_support( 'menus' );

	foreach ( $locations as $key => $value ) {
		if ( is_int( $key ) ) {
			_doing_it_wrong( __FUNCTION__, __( 'Nav menu locations must be strings.' ), '5.3.0' );
			break;
		}
	}

	$_wp_registered_nav_menus = array_merge( (array) $_wp_registered_nav_menus, $locations );
}