Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_nav_menus ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
wp_get_nav_menus ( $args = array() )
Parametry:
 • (array) $args Optional. Array of arguments passed on to get_terms(). Default empty array.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: array()
Powrót:
 • (array) Menu objects.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 4.1.0

Returns all navigation menu objects.Źródło

function wp_get_nav_menus( $args = array() ) {
	$defaults = array(
		'taxonomy'  => 'nav_menu',
		'hide_empty' => false,
		'orderby'  => 'name',
	);
	$args   = wp_parse_args( $args, $defaults );

	/**
	 * Filters the navigation menu objects being returned.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 *
	 * @see get_terms()
	 *
	 * @param array $menus An array of menu objects.
	 * @param array $args An array of arguments used to retrieve menu objects.
	 */
	return apply_filters( 'wp_get_nav_menus', get_terms( $args ), $args );
}