Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_nav_menu_name ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
wp_get_nav_menu_name ( $location )
Parametry:
  • (string) $location Menu location identifier.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (string) Menu name.
Zdefiniowane na:
Codex:

Returns the name of a navigation menu.Źródło

function wp_get_nav_menu_name( $location ) {
	$menu_name = '';

	$locations = get_nav_menu_locations();

	if ( isset( $locations[ $location ] ) ) {
		$menu = wp_get_nav_menu_object( $locations[ $location ] );

		if ( $menu && $menu->name ) {
			$menu_name = $menu->name;
		}
	}

	/**
	 * Filters the navigation menu name being returned.
	 *
	 * @since 4.9.0
	 *
	 * @param string $menu_name Menu name.
	 * @param string $location  Menu location identifier.
	 */
	return apply_filters( 'wp_get_nav_menu_name', $menu_name, $location );
}