Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_nav_menu_name ›

Od4.9.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_get_nav_menu_name', $menu_name, $location )
Parametry: (2)
  • (string) $menu_name Menu name.
    Wymagane: Tak
  • (string) $location Menu location identifier.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the navigation menu name being returned.

Źródło

return apply_filters( 'wp_get_nav_menu_name', $menu_name, $location );