Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_edit_nav_menu_walker ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_edit_nav_menu_walker', 'Walker_Nav_Menu_Edit', $_POST['menu'] )
Zdefiniowane na:
Codex:

This filter is documented in wp-admin/includes/nav-menu.php

Źródło

$walker_class_name = apply_filters( 'wp_edit_nav_menu_walker', 'Walker_Nav_Menu_Edit', $_POST['menu'] );