Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_nav_menu_args ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_nav_menu_args', $args )
Parametry:
  • (array) $args Array of wp_nav_menu() arguments.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • wp_nav_menu()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the arguments used to display a navigation menu.

Źródło

$args = apply_filters( 'wp_nav_menu_args', $args );