Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.nav_menu_item_args ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'nav_menu_item_args', $args, $item, $depth )
Parametry: (3)
  • (stdClass) $args An object of wp_nav_menu() arguments.
    Wymagane: Tak
  • (WP_Post) $item Menu item data object.
    Wymagane: Tak
  • (int) $depth Depth of menu item. Used for padding.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the arguments for a single nav menu item.

Źródło

$args = apply_filters( 'nav_menu_item_args', $args, $item, $depth );