Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.nav_menu_item_id ›

Od4.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'nav_menu_item_id', 'menu-item-' . $item->ID, $item, $args, $depth )
Parametry: (4)
 • (string) $menu_id The ID that is applied to the menu item's `<li>` element.
  Wymagane: Tak
 • (WP_Post) $item The current menu item.
  Wymagane: Tak
 • (stdClass) $args An object of wp_nav_menu() arguments.
  Wymagane: Tak
 • (int) $depth Depth of menu item. Used for padding.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the ID applied to a menu item's list item element.

Źródło

$id = apply_filters( 'nav_menu_item_id', 'menu-item-' . $item->ID, $item, $args, $depth );