Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_add_nav_menu_item ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_add_nav_menu_item', $menu_id, $menu_item_db_id, $args )
Parametry: (3)
  • (int) $menu_id ID of the updated menu.
    Wymagane: Tak
  • (int) $menu_item_db_id ID of the new menu item.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args An array of arguments used to update/add the menu item.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • wp_update_nav_menu_item()
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires immediately after a new navigation menu item has been added.

Źródło

do_action( 'wp_add_nav_menu_item', $menu_id, $menu_item_db_id, $args );