Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_update_nav_menu_item ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_update_nav_menu_item', $menu_id, $menu_item_db_id, $args )
Parametry: (3)
  • (int) $menu_id ID of the updated menu.
    Wymagane: Tak
  • (int) $menu_item_db_id ID of the updated menu item.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args An array of arguments used to update a menu item.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • wp_update_nav_menu_item()
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a navigation menu item has been updated.

Źródło

do_action( 'wp_update_nav_menu_item', $menu_id, $menu_item_db_id, $args );