Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_nav_menu_items ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_get_nav_menu_items', $items, $menu, $args )
Parametry: (3)
  • (array) $items An array of menu item post objects.
    Wymagane: Tak
  • (object) $menu The menu object.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args An array of arguments used to retrieve menu item objects.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the navigation menu items being returned.

Źródło

return apply_filters( 'wp_get_nav_menu_items', $items, $menu, $args );