Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_nav_menu_items ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_nav_menu_items', $items, $args )
Parametry: (2)
  • (string) $items The HTML list content for the menu items.
    Wymagane: Tak
  • (stdClass) $args An object containing wp_nav_menu() arguments.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • wp_nav_menu()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the HTML list content for navigation menus.

Źródło

$items = apply_filters( 'wp_nav_menu_items', $items, $args );