Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_nav_menus ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_get_nav_menus', get_terms( $args )
Parametry: (2)
  • (array) $menus An array of menu objects.
    Wymagane: Tak
  • (array) $args An array of arguments used to retrieve menu objects.
    Wymagane: Tak
Zobacz:
  • get_terms()
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the navigation menu objects being returned.

Źródło

return apply_filters( 'wp_get_nav_menus', get_terms( $args ), $args );