Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_update_nav_menu ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'wp_update_nav_menu', $menu_id, $menu_data )
Parametry: (2)
  • (int) $menu_id ID of the updated menu.
    Wymagane: Tak
  • (array) $menu_data An array of menu data.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires after a navigation menu has been successfully updated.

Źródło

do_action( 'wp_update_nav_menu', $menu_id, $menu_data );