Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.nav_menu_item_title ›

Od4.4.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'nav_menu_item_title', $title, $item, $args, $depth )
Parametry: (4)
 • (string) $title The menu item's title.
  Wymagane: Tak
 • (WP_Post) $item The current menu item.
  Wymagane: Tak
 • (stdClass) $args An object of wp_nav_menu() arguments.
  Wymagane: Tak
 • (int) $depth Depth of menu item. Used for padding.
  Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters a menu item's title.

Źródło

$title = apply_filters( 'nav_menu_item_title', $title, $item, $args, $depth );