Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_get_nav_menu_object ›

Od4.3.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_get_nav_menu_object', $menu_obj, $menu )
Parametry: (2)
  • (WP_Term|false) $menu_obj Term from nav_menu taxonomy, or false if nothing had been found.
    Wymagane: Tak
  • (int|string|WP_Term) $menu The menu ID, slug, name, or object passed to wp_get_nav_menu_object().
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the nav_menu term retrieved for wp_get_nav_menu_object().

Źródło

return apply_filters( 'wp_get_nav_menu_object', $menu_obj, $menu );