Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_nav_menu_objects ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
apply_filters( 'wp_nav_menu_objects', $sorted_menu_items, $args )
Parametry: (2)
  • (array) $sorted_menu_items The menu items, sorted by each menu item's menu order.
    Wymagane: Tak
  • (stdClass) $args An object containing wp_nav_menu() arguments.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Filters the sorted list of menu item objects before generating the menu's HTML.

Źródło

$sorted_menu_items = apply_filters( 'wp_nav_menu_objects', $sorted_menu_items, $args );