Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_create_term ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
wp_create_term ( $tag_name, $taxonomy = 'post_tag' )
Parametry: (2)
  • (int|string) $tag_name
    Wymagane: Tak
  • (string) $taxonomy Optional. The taxonomy for which to retrieve terms. Default 'post_tag'.
    Wymagane: Nie
    Domyślny: 'post_tag'
Powrót:
  • (array|WP_Error)
Zdefiniowane na:
Codex:

Add a new term to the database if it does not already exist.Źródło

function wp_create_term( $tag_name, $taxonomy = 'post_tag' ) {
	$id = term_exists( $tag_name, $taxonomy );
	if ( $id ) {
		return $id;
	}

	return wp_insert_term( $tag_name, $taxonomy );
}