Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_create_category ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
wp_create_category ( $cat_name, $parent = 0 )
Parametry: (2)
 • (int|string) $cat_name
  Wymagane: Tak
 • (int) $parent
  Wymagane: Nie
  Domyślny:
Powrót:
 • (int|WP_Error)
Zdefiniowane na:
Codex:

Add a new category to the database if it does not already exist.Źródło

function wp_create_category( $cat_name, $parent = 0 ) {
	$id = category_exists( $cat_name, $parent );
	if ( $id ) {
		return $id;
	}

	return wp_insert_category(
		array(
			'cat_name'    => $cat_name,
			'category_parent' => $parent,
		)
	);
}