Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_insert_category ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
wp_insert_category ( $catarr, $wp_error = false )
Parametry: (2)
 • (array) $catarr { Array of arguments for inserting a new category.
  Wymagane: Tak
 • (bool) $wp_error Optional. Default false.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: false
Powrót:
 • (int|object) The ID number of the new or updated Category on success. Zero or a WP_Error on failure, depending on param $wp_error.
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
 • 2.5.0
 • 3.0.0

Updates an existing Category or creates a new Category.Źródło

function wp_insert_category( $catarr, $wp_error = false ) {
	$cat_defaults = array(
		'cat_ID'        => 0,
		'taxonomy'       => 'category',
		'cat_name'       => '',
		'category_description' => '',
		'category_nicename'  => '',
		'category_parent'   => '',
	);
	$catarr    = wp_parse_args( $catarr, $cat_defaults );

	if ( trim( $catarr['cat_name'] ) == '' ) {
		if ( ! $wp_error ) {
			return 0;
		} else {
			return new WP_Error( 'cat_name', __( 'You did not enter a category name.' ) );
		}
	}

	$catarr['cat_ID'] = (int) $catarr['cat_ID'];

	// Are we updating or creating?
	$update = ! empty( $catarr['cat_ID'] );

	$name    = $catarr['cat_name'];
	$description = $catarr['category_description'];
	$slug    = $catarr['category_nicename'];
	$parent   = (int) $catarr['category_parent'];
	if ( $parent < 0 ) {
		$parent = 0;
	}

	if ( empty( $parent )
		|| ! term_exists( $parent, $catarr['taxonomy'] )
		|| ( $catarr['cat_ID'] && term_is_ancestor_of( $catarr['cat_ID'], $parent, $catarr['taxonomy'] ) ) ) {
		$parent = 0;
	}

	$args = compact( 'name', 'slug', 'parent', 'description' );

	if ( $update ) {
		$catarr['cat_ID'] = wp_update_term( $catarr['cat_ID'], $catarr['taxonomy'], $args );
	} else {
		$catarr['cat_ID'] = wp_insert_term( $catarr['cat_name'], $catarr['taxonomy'], $args );
	}

	if ( is_wp_error( $catarr['cat_ID'] ) ) {
		if ( $wp_error ) {
			return $catarr['cat_ID'];
		} else {
			return 0;
		}
	}
	return $catarr['cat_ID']['term_id'];
}