Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_delete_category ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
wp_delete_category ( $cat_ID )
Parametry:
  • (int) $cat_ID Category term ID.
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (bool|int|WP_Error) Returns true if completes delete action; false if term doesn't exist; Zero on attempted deletion of default Category; WP_Error object is also a possibility.
Zdefiniowane na:
Codex:

Deletes one existing category.Źródło

function wp_delete_category( $cat_ID ) {
	return wp_delete_term( $cat_ID, 'category' );
}