Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_create_user ›

Od2.0.0
Przestarzałyn/a
wp_create_user ( $username, $password, $email = '' )
Parametry: (3)
 • (string) $username The user's username.
  Wymagane: Tak
 • (string) $password The user's password.
  Wymagane: Tak
 • (string) $email Optional. The user's email. Default empty.
  Wymagane: Nie
  Domyślny: (puste)
Zobacz:
Powrót:
 • (int|WP_Error) The newly created user's ID or a WP_Error object if the user could not be created.
Zdefiniowane na:
Codex:

A simpler way of inserting a user into the database.

Creates a new user with just the username, password, and email. For more complex user creation use wp_insert_user() to specify more information.Źródło

function wp_create_user( $username, $password, $email = '' ) {
	$user_login = wp_slash( $username );
	$user_email = wp_slash( $email );
	$user_pass = $password;

	$userdata = compact( 'user_login', 'user_email', 'user_pass' );
	return wp_insert_user( $userdata );
}