Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_revoke_user ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
wp_revoke_user ( $id )
Parametry:
  • (int) $id User ID.
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Remove all capabilities from user.Źródło

function wp_revoke_user( $id ) {
	$id = (int) $id;

	$user = new WP_User( $id );
	$user->remove_all_caps();
}