Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_create_tag ›

Od2.3.0
Przestarzałyn/a
wp_create_tag ( $tag_name )
Parametry:
  • (int|string) $tag_name
    Wymagane: Tak
Powrót:
  • (array|WP_Error)
Zdefiniowane na:
Codex:

Add a new tag to the database if it does not already exist.Źródło

function wp_create_tag( $tag_name ) {
	return wp_create_term( $tag_name, 'post_tag' );
}