Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_head ›

Od1.2.0
Przestarzałyn/a
wp_head ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fire the wp_head action.

See {@see 'wp_head'}.Źródło

function wp_head() {
	/**
	 * Prints scripts or data in the head tag on the front end.
	 *
	 * @since 1.5.0
	 */
	do_action( 'wp_head' );
}