Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.admin_head ›

Odn/a
Przestarzałyn/a
do_action( 'admin_head' )
Zdefiniowane na:
Codex:

This action is documented in wp-admin/admin-header.php

Źródło

do_action( 'admin_head' );