Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_admin_bar_header ›

Od3.1.0
Przestarzałyn/a
wp_admin_bar_header ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Style and scripts for the admin bar.Źródło

function wp_admin_bar_header() {
	?>
<style type="text/css" media="print">#wpadminbar { display:none; }</style>
	<?php
}