wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp_admin_bar_header › WordPress Function

Od3.1.0
Przestarzały6.4.0
wp_admin_bar_header ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Prints style and scripts for the admin bar.Źródło

function wp_admin_bar_header() {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '6.4.0', 'wp_enqueue_admin_bar_header_styles' );
	$type_attr = current_theme_supports( 'html5', 'style' ) ? '' : ' type="text/css"';
	?>
	<style<?php echo $type_attr; ?> media="print">#wpadminbar { display:none; }</style>
	<?php
}