wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.do_signup_header › WordPress Function

Od
Przestarzałyn/a
do_signup_header ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Prints signup_header via wp_head.Źródło

function do_signup_header() {
	/**
	 * Fires within the head section of the site sign-up screen.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 */
	do_action( 'signup_header' );
}