wpseek.com
Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.do_activate_header › WordPress Function

Od
Przestarzałyn/a
do_activate_header ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:
Dziennik zmian:
  • MU

Adds an action hook specific to this page.

Fires on {@see 'wp_head'}.


Źródło

function do_activate_header() {
	/**
	 * Fires within the `<head>` section of the Site Activation page.
	 *
	 * Fires on the {@see 'wp_head'} action.
	 *
	 * @since 3.0.0
	 */
	do_action( 'activate_wp_head' );
}