Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.display_header ›

Od2.5.0
Przestarzałyn/a
display_header ( $body_classes = '' )
Parametry:
  • (string) $body_classes
    Wymagane: Nie
    Domyślny: (puste)
Zdefiniowane na:
Codex:

Display installation header.Źródło

function display_header( $body_classes = '' ) {
	header( 'Content-Type: text/html; charset=utf-8' );
	if ( is_rtl() ) {
		$body_classes .= 'rtl';
	}
	if ( $body_classes ) {
		$body_classes = ' ' . $body_classes;
	}
	?>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" <?php language_attributes(); ?>>
<head>
	<meta name="viewport" content="width=device-width" />
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
	<meta name="robots" content="noindex,nofollow" />
	<title><?php _e( 'WordPress &rsaquo; Installation' ); ?></title>
	<?php wp_admin_css( 'install', true ); ?>
</head>
<body class="wp-core-ui<?php echo $body_classes; ?>">
<p id="logo"><a href="<?php echo esc_url( __( 'https://wordpress.org/' ) ); ?>"><?php _e( 'WordPress' ); ?></a></p>

	<?php
} // end display_header()