Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.display_theme ›

Odn/a
Przestarzały3.4.0
display_theme ( $theme )
Parametry:
  • (object) $theme
    Wymagane: Tak
Zdefiniowane na:
Codex:

Prints a theme on the Install Themes pages.Źródło

function display_theme( $theme ) {
	_deprecated_function( __FUNCTION__, '3.4.0' );
	global $wp_list_table;
	if ( ! isset( $wp_list_table ) ) {
		$wp_list_table = _get_list_table( 'WP_Theme_Install_List_Table' );
	}
	$wp_list_table->prepare_items();
	$wp_list_table->single_row( $theme );
}