Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.display_themes ›

Od2.8.0
Przestarzałyn/a
display_themes ( Brak parametrów )
Zdefiniowane na:
Codex:

Display theme content based on theme list.Źródło

function display_themes() {
	global $wp_list_table;

	if ( ! isset( $wp_list_table ) ) {
		$wp_list_table = _get_list_table( 'WP_Theme_Install_List_Table' );
	}
	$wp_list_table->prepare_items();
	$wp_list_table->display();

}