Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.is_child_theme ›

Od3.0.0
Przestarzałyn/a
is_child_theme ( Brak parametrów )
Powrót:
  • (bool) true if a child theme is in use, false otherwise.
Zdefiniowane na:
Codex:

Whether a child theme is in use.Źródło

function is_child_theme() {
	return ( TEMPLATEPATH !== STYLESHEETPATH );
}