Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.wp-admin/install.php ›

Funkcje2
WordPress Installer


Function Short description
display_headerDisplay installation header.
display_setup_formDisplay installer setup form.