Bazujące na WordPress narzędzie wyszukiwania dla deweloperów i twórców motywów.login_head ›

Od2.1.0
Przestarzałyn/a
do_action( 'login_head' )
Zdefiniowane na:
Codex:

Fires in the login page header after scripts are enqueued.

Źródło

do_action( 'login_head' );